Maden Avukatı Hayri Özsoy
Fevzi Çakmak 2. Sokak No: 28/2 Kızılay-Ankara info@hayriozsoy.com
Gsm: +90 (532) 544 91 06 - Tlf: +90 (312) 231 00 01 - Faks: +90 (312) 231 04 99

Maden Hukuku

 • Madencilik faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatların iptaline ilişkin davalar.
 • Maden ruhsat alanları ile diğer yatırımların çakışması halinde oluşan ihtilaflar.
 • Maden sahası ve ruhsat devirlerinden doğan ihtilaflar.
 • Ruhsat sahipleri ile rödovansçılar arasında oluşan ve özel hukuk hükümlerine tabi ihtilaflar.
 • Maden Devlet hakları ve teminat iratları konusunda oluşan ihtilaflar.
 • Maden ruhsatları ile; su havzaları, milli parklar, yaban hayatı alanları, sit alanları, zeytinlik alanlar, tarım alanları, organize sanayi bölgeleri ile özel çevre koruma bölgelerinin çakışmasından doğan ihtilaflar.
 • Madencilik faaliyetlerinin; özel mülkiyet, imar alanları içerisinde kalması ve çevre düzeni planları ile ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar.
 • Farklı gruplara ait maden ruhsatlarının üst üste verilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
 • İl özel idareleri tarafından verilen I- (a) Grubu maden ruhsatlarına ilişkin uyuşmazlıklar.
 • Kamulaştırma, irtifak ve intifa hakkı tesisi.
 • Maden ihaleleri ile ilgili usul ve esastan kaynaklanan davalar.
 • Madenler ve maden ruhsatları üzerine rehin, haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir konulması.
 • Ruhsat olmadan üretim yapılması, sevk fişi olmaksızın maden sevk edilmesi ya da yapılan üretim ve sevkiyatın bildirilmemiş olması nedeniyle uygulanan İdari Para Cezalarına ilişkin davalar.
 • Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları.
 • Maden ocağı kazaları davaları.
Çalışma Alanları (Tümü)
Hakkımda
Makaleler
Faydalı Linkler
İletişim
Çalışma Alanları
Genel İdare Hukuku
Maden Hukuku
Çevre ve Orman Hukuku
Enerji Hukuku
Etiketler
Maden Avukatı
Maden Hukuku
Maden Kanunu
Madencilik
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz.
© 2013 Av. Hayri Özsoy
Web Tasarım