Maden Avukatı Hayri Özsoy
Fevzi Çakmak 2. Sokak No: 28/2 Kızılay-Ankara info@hayriozsoy.com
Gsm: +90 (532) 544 91 06 - Tlf: +90 (312) 231 00 01 - Faks: +90 (312) 231 04 99

Maden Kanunu

Anayasa’nın 168’ inci maddesinde “Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletilmesinin, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Maden türlerinin neler olduğu, madenlerin Devletin mülkiyetinde bulunduğu, maden hakkının özgün özellikleri, maden faaliyetleri olan arama ve işletme faaliyetleri haklarının verilmeyeceği yerler, maden arama ve işletme ruhsatı ve izni almanın koşul ve usulleri, süresi, bu ruhsatların iptali, arama ve işletme ruhsat ve izni vermeye yetkili makamlar, arama ve işletme dönemi faaliyetleri ile ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri ve bütün bunlara uymamanın yaptırımları, Maden Kanunu’nda Anayasa’nın 168 inci maddesinin öngördüğü şekilde özgün ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Hakkımda
Makaleler
Faydalı Linkler
İletişim
Çalışma Alanları
Genel İdare Hukuku
Maden Hukuku
Çevre ve Orman Hukuku
Enerji Hukuku
Etiketler
Maden Avukatı
Maden Hukuku
Maden Kanunu
Madencilik
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz.
© 2013 Av. Hayri Özsoy
Web Tasarım