Maden Avukatı Hayri Özsoy
Fevzi Çakmak 2. Sokak No: 28/2 Kızılay-Ankara info@hayriozsoy.com
Gsm: +90 (532) 544 91 06 - Tlf: +90 (312) 231 00 01 - Faks: +90 (312) 231 04 99

Madencilik

Madencilik, doğrudan ve dolaylı istihdama etkisi, sanayiye hammadde temin etmesi, bulunduğu yerde işletme zorunluluğu ve kaynak üreten özelliği gibi daha sayabileceğimiz bir çok nedenden dolayı üzerinde hassasiyet gösterilmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir.

Madencilik sektörü, bir taraftan başta sanayi olmak üzere, ekonominin diğer sektörlerinin ihtiyaç duyduğu temel girdileri sağlarken, diğer taraftan yeni istihdam imkanları yaratır. Başta enerji ve ulaşım olmak üzere önemli altyapı yatırımları, çağdaş teknoloji, pazarlama ve finansman yöntemleri madencilik sektörünün gelişmesine paralel olarak benimsenip, yaygınlaşır. Bunun içindir ki, bugünün gelişmiş sanayi ülkelerinin hemen hepsinde madencilik sektörü, ekonomik kalkınmayı başlatan “öncü sektör” görevi yüklenmiştir. Öyle ki, ekonominin faaliyetini sürdürebilmesi, madencilik sektörünün sürekli ve verimli bir tarzda üretimde bulunmasına bağlıdır. Bu sektörde meydana gelebilecek bir aksama, ekonominin diğer bütün kesimlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler.

Hakkımda
Makaleler
Faydalı Linkler
İletişim
Çalışma Alanları
Genel İdare Hukuku
Maden Hukuku
Çevre ve Orman Hukuku
Enerji Hukuku
Etiketler
Maden Avukatı
Maden Hukuku
Maden Kanunu
Madencilik
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır.Web sitesi içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ve web ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz.
© 2013 Av. Hayri Özsoy
Web Tasarım